getAhead.dk er åbent for alle, der har lyst til at netværke og tage aktiv del i netværkets arrangementer.

Et livslangt medlemskab koster et indmeldelsesbeløb på 500 kroner.


Medlemsregistrering


 

Indbetaling af indmeldelsesbeløb

For at blive medlem for livet skal du indbetale 500,- kr. til:

Reg. nr.:    2314

Konto:       0756479644

Skriv venligst dit fulde navn ved indbetalingen.

 

Udfyldelse af medlemsregistrering

Herefter udfylder du nedenstående anmodning om medlemskab