Opsøgende virksomhedskontakt

I det jobsøgende netværk går vi systematisk til værks og kontakter virksomheder for at præsentere dem for getAhead.dk. Arbejdet gribes professionelt an og foregår på samme måde som ved kanvassalg i en salgsorganisation. Målet er at aftale møder med virksomheder, hvor vi dels præsenterer netværket og dels diskuterer mulige jobåbninger i den pågældende virksomhed. Som i en enhver anden virksomhed skriver vi rapporter efter møderne og følger op på mulige leads.

Alle aktive medlemmer af jobsøgningsnetværket får besked om de stillinger, der kommer ud af den opsøgende virksomhedskontakt genererer. Ofte er der tale om jobs, der ikke slås op gennem de sædvanlige kanaler. Læs om, hvordan getAhead.dk har banet vejen for arbejde til medlemmerne.

Fredagsmøder
I getAhead.dk holder vi hver fredag et koordineringsmøde, hvor vi gennemgår den forløbne uges aktiviteter. Vi gør status over, hvor mange virksomhedsbesøg, ugens aktiviteter har resulteret i, og der fortælles kort om de besøg, der er blevet afviklet i ugens løb. På møderne diskuterer vi også andre aktiviteter, som vi er i gang med at planlægge og koordinerer løbende opgaver. Endelig giver møderne også plads til, at vi øver den vigtige elevatortale og giver hinanden feedback herpå.