getAhead.dk begyndte i 2003 som et netværk for ledige civiløkonomer, da en lille håndfuld mennesker fik idéen til at organisere deres jobsøgning sammen. Gruppen voksede sig hurtigt større, da flere og flere ledige kom til.

Grundtanken bag netværket var at opsøge virksomheder for at finde ledige stillinger og projektorienterede opgaver til netværkets ledige medlemmer. Alle ledige skulle deltage i arbejdet – filosofien var ’en for alle og alle for en’, og det er stadig den grundlæggende tanke bag netværket.

Sideløbende med det jobsøgende netværk blev der fra 2005 udviklet et erhvervsnetværk for de medlemmer, der ønskede at vedligeholde kontakten til netværket, efter at de var kommet i arbejde. Her ligger vægten på faglig og personlig udvikling med faglige og sociale arrangementer. Erhvervsnetværket er stadig aktivt og består primært af tidligere jobsøgende medlemmer.

I 2006 blev det sværere og sværere at rekruttere nye ledige medlemmer på grund af den lave ledighed. Derfor var der færre og færre jobsøgende aktiviteter i perioden mellem 2006 og 2009. Fra 2009 førte finanskrisen til stigende ledighed, og det satte igen skub i getAhead.dk’s opsøgende aktiviteter efterhånden som jobsøgningsnetværket igen voksede. Fra 2017 har den jobsøgende del af netværket igen ligget stille som følge af de gunstige konjunkturer.